Svarrod Direct logo Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk
OM OSS INTERNASJONALT? CORE KUNDER OG KUNNSKAP MEDARBEIDERE KONTAKT LENKER
Ny metode for analyse av digitalt innhold og kvalitet 2010-09-14
Innholdet er i ferd med å bli et prioritert område i den digitale kommunikasjonen. Det er på høy tid. Internett står i fare å bli kvalt av kjedelig og uprofesjonelt innhold. Vi har tenkt ut en prosess som kan være praktisk og håndterbar. Og også som involverer de som er involvert i bedriftens digfitale kommunikasjon, enten det er et nettsted, e-handel eller annet.
ALfaøye_75x61
For å vite i detalj hva vi diskuterer, starter vi med en analyse av det digitale innholdet på nettstedet. Innhoold kan defineres som alt som ikke er teknologi. Det betyr tekst, bilder, titler, ingresser, generelt design. Det betyr også knapper og mouseovers og andre ting. Innholdsworkshop Workshopen består av forskjellige aktører som har en relasjon til nettstedets innhold: Webredaktør, innholdsprodusent Dette er personen som har ansvaret for å skrive titler, ingresser og brødtekst. Dette er sannsynligvis også personen som har som jobb å skaffe til veie bilder og annet til nettstedet. Innholdsleverandør I mange bedrifter er ansvaret for å skaffe innhold fordelt mellom ulike avdelinger og mennesker. Dette kan være an fornuftig løsning. I praksis blir det likevel ofte slik at jo lenger unna du er jo mindre føler du ansvaret tynge. Da må webredaktøren ut å piske inn stoff. Dette vil mange kljenne seg igjen i. Beslutningstagere Det er avgjørende at bedriftrens nettsted er forankret slik at nøkkelpersoner og beslyrningstagre har et eierforhold til det, på samme måte som man ville ha et eierfold tilo et butikklokale. Kundene ferdes på nettstedet og i svært mange tilfeller er nettstedet bedriftens ansikt utad. Fra oss Vi stiller med møteleder og facilitator Hva kommer ut av workshopen? Etter å ha gjennomgått innholdet med sett fra de ulike ståstedene, vil det produseres en rapport. Hva skal analyseres? Innholdets relevans Nettsteder inneholder ofte altfor mye stoff og innhold. Hvis man setter seg i kundens sted, vil man raskt oppdage at mye ikke er relavant for kundeopplevelsen, sett fra et markedssynspunkt. Det er som er regel en nokså enkel sak å skille ut hva som er relevant og hva som ikke er det. Dette handler dermed i stor grad om opprydning. Her har vi en grei analysematrix hvor det ulike innholdet kan kategoriseres etter hvor viktig det er for kundene og for bedriftens profil. Innholdets form Den største og viktigste delen av innholdet dreier seg om tekst. Her er det to enkle og én vanskelig dimensjon. Setningsbygning, såkalt syntaks, og gramatikk er vanligvis enkelt å rydde opp i. Ortografi og stavemåter likedan. Når vi snakker om innholdets form, blir det komplisert når vi skal vurdere kommunikasjonskraft og kommunikasjonseffektivitet. Skal for eksempel teksten formidle informasjon eller et salgsbudskap? Det vil jo også være behov for ulike kommunikasjonsformer innenfor ett og samme nettsted. Det er styor forskjell på hvordan man kommuniserer et salgsbudskap i bedriftens netthandel i motsetning til informasjonen om bedriftens verdier og investorinformasjon. Begge deler befinner seg på samme skjerm. Innholdets forhold til utnyttelse av teknologien Dette er et spennende område. Det er også området som er mest i endring. Ny muligheter dukker opp bokstavelig talt hver dag. Teksten er det viktigste elementet i grensesnittet mellom menneske og teknolog, mellom avsender og mottager. Mennesker endrer seg, men ikke så mye som teknologien. Det blir derfor avgjørende at teknologien tilpasses mennesket. Når dette er vellykket kalles det for brukervennlighet.